Header menu

Du er her

Indberetning af elevernes fravær, tjenstlige forhold og raskmelding

Uddannelse København har fået et nyt system til indberetning af fravær. Du vil derfor opleve, at systemet ser lidt anderledes ud, end det plejer. Du kan se mere om den nye blanket her

Vejledning til fraværsindberetning

Vejledning til indberetning af tjenstlige forhold

Vejledning til dialogværktøj til vurdering af prøvetid for elever i Københavns Kommune